O firmie

Drukuj

KIM JESTEŚMY?

Grupa Obsługi Przemysłu BETA Sp. z o.o. powstała w 2002 roku z inicjatywy ludzi z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w świadczeniu usług przemysłowych. Przedsiębiorstwo od początku swojego istnienia funkcjonuje głównie w obszarze energetyki zawodowej. Koncentrujemy się na wykonywaniu prac w branżach: mechanicznej, ogólnobudowlanej i izolacyjnej. Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm budowlanych w naszym kraju - dzięki temu, że bierzemy udział w największych projektach inwestycyjnych i modernizacyjnych w energetyce.

W branży mechanicznej w ramach remontów kotłów energetycznych realizujemy kompleksowe wykonawstwo prac łącznie z naprawami i wymianami elementów ciśnieniowych i odbiorem przez UDT.

W zakresie izolacji termicznych podejmujemy trudne zlecenia wymagające skomplikowanych rozwiązań blacharskich. Opracowujemy projekt techniczny a po wykonaniu izolacji dostarczamy raport z badań termowizyjnych obiektu. Od trzech lat z powodzeniem podejmujemy się również dostawy i montażu obmurzy kotłów energetycznych.

Prace ogólnobudowlane to głównie realizacja skomplikowanych zleceń fundamentowych w budownictwie przemysłowym oraz wykonawstwo dróg i placów składowych o nawierzchni z betonów konstrukcyjnych.

Nasze atuty to: ♦ doświadczenie ♦ wykwalifikowana kadra, która stale poszerza swoją wiedzę wysoka jakość usług ♦ sprawność organizacyjna ♦ konkurencyjne ceny.

 

DLA KOGO PRACUJEMY?

W gronie naszych klientów są wiodące w swoich dziedzinach firmy, takie jak: ♦ Rafako S.A. ♦ PGNiG Termika S.A. ♦ ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. ♦ Stora Enso Poland S.A. ♦ Mostostal Zabrze Holding S.A. ♦ ALSTOM Power Sp. z o.o. ♦ PKN Orlen S.A. ♦ POLIMEX Mostostal S.A. ♦ EDF Kraków S.A. ♦ Sefako S.A.

Ważniejsze ze zrealizowanych przez nas w ostatnich latach robót to:

♦ remonty 27 kotłów energetycznych ♦ zaprojektowanie i przebudowa estakady rurociągów wody sieciowej, surowej i kanalizacji oraz linii kablowej 110 kV dla ENERGA Elektrownie Ostrołęka ♦ projekt i wykonanie izolacji kotła K-8 w PKN Orlen na zlecenie Rafako i OFz 135/K7 w Ec Tychy na zlecenie Mostostalu Zabrze ♦ projekt i wykonanie izolacji kanałów spalin na instalacji Odsiarczania Spalin w PGNiG Termika na zlecenie Rafako ♦ wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych i drogowych na instalacji Odsiarczania Spalin w Dolnej Odrze na zlecenie Rafako ♦ wykonanie w Elektrociepłowni Białystok fundamentów pod akumulator ciepła, na zlecenie Energomontażu Bełchatów oraz kompletu robót fundamentowych i drogowych na instalacji odbioru, magazynowania i podawania do kotłów biomasy agro, na zlecenie Mostostalu Zabrze.

 

JAKOSĆ Z CERTYFIKATAMI

Aby jak najlepiej spełniać oczekiwania Klientów, wszystkie nasze procesy zarządzania przebiegają według najwyższych standardów, potwierdzonych uzyskanymi świadectwami.

Szczycimy się posiadaniem: ♦ Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008, autoryzowanego przez Moody International ♦ Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2004, autoryzowanego przez Moody International ♦ Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą BS OHSAS 18001:2007, autoryzowanego przez Moody International ♦ Systemu Zarządzania Jakością do spawania materiałów metalowych zgodnego z normą ISO 3834-2:2005, autoryzowanego przez LL-C (Certification) oraz ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji) dla spawania konstrukcji stalowych zgodnie z normą EN 1090-2 ♦ Świadectwa Kwalifikacyjnego nr 55/1071/IV/2007 I Grupy Zakładów Dużych nadanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach ♦ Decyzji nr UC-27-178-M/1-04 nadanej przez Urząd Dozoru Technicznego nadającej uprawnienia do wytwarzania, naprawy i montażu kotłów i urządzeń ciśnieniowych.

 

GOTOWI DO WYZWAŃ

Od piętnastu lat prowadzimy działalność w zakresie wykonawstwa projektów przemysłowych. Naszym atutem są wysokie kwalifikacje kadry pracowniczej. Jesteśmy wiarygodnym i rzetelnym partnerem w branży, o czym świadczą nasze liczne pozytywne referencje oraz kontynuacja wieloletniej współpracy z naszym klientem bo ENERGETYKA TO NASZA PASJA.

Grupa Obslugi Przemyslu BETA Sp. z o.o. 2013